Wybór studiów

Rekrutacja 2024/2025

  Witaj drogi Kandydacie!

 

Już dziś otwórz sobie drzwi do kariery!
Nie czekaj, aż ktoś zajmie Twoje miejsce!
Wyprzedź konkurentów!

 

Ilość miejsc limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przed rozpoczęciem rejestracji elektronicznej
koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami:

                                         

Jeśli jesteś lub byłeś naszym studentem:

Prosimy, abyś przed rozpoczęciem rekrutacji zalogował się na swoje konto.
Panel logowania znajduje się po prawej stronie. Potrzebne będzie NIU i hasło.
Jeśli nie pamiętasz hasła lub NIU możesz skorzystać z opcji przypominania hasła.

 

W trakcie rejestracji zostanie utworzone Twoje konto.
Zapamiętaj NIU i hasło –
 dzięki temu w każdej chwili będziesz mógł się zalogować i sprawdzić,
na jakim etapie znajduje się postępowanie rekrutacyjne dotyczące Twojej osoby,
dodać zdjęcie lub zmienić dane osobowe.

 

 Dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji
w terminie 14 dni od momentu rejestracji elektronicznej

- formularz zgłoszeniowy- wydruk ze strony internetowej;

- notatka dotycząca danych z dokumentu tożsamości - wydruk ze strony (zakładka: student/dokumenty);

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) - rejestracja na I stopień, jednolite studia magisterskie;

- kserokopia dyplomu ukończenia I lub II stopnia (oryginał do wglądu)  - rejestracja na II stopień ;

- 2 fotografie + fotografia w formie elektroniczej.


 Dokumenty Kandydat składa w Biurze Rekrutacji Bydgoskiej Szkoły Wyższej


Biuro Rekrutacji przyjmuje dokumenty:

w maju

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–15:00


od czerwca do października

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00–16:00

w soboty w godz. 9:00-13:00

 

Po pozytywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego

polegającego na sprawdzeniu dostarczonych dokumentów
pod względem formalnym, poinformujemy Cię o przyjęciu na studia.

Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą
po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych w procesie kwalifikacji danych.

Rekrutację uznaje się za wiążącą
po poprawnej rejestracji elektronicznej i po złożeniu kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Informacja dla osób chcących uzyskać FAKTURY za opłacone czesne


Prośbę o wystawienie faktury za dany miesiąc należy każdorazowo zgłosić na adres kwestura@bsw.edu.pl
Pierwsze zgłoszenie powinno zawierać dane, na jakie ma być wystawiona faktura.


Fakturę wystawiamy na żądanie studenta zgłoszone w ciągu 3 miesięcy licząc
od końca miesiąca, w którym dokonano opłatę za studia.


Nie ma możliwości wystawienia faktur za wcześniejsze miesiące, a w szczególności po ukończeniu nauki.

Informacja o wystawianiu faktur za usługi edukacyjne

Dodatkowe informacje dotyczące faktur można uzyskać pod tel. 52 584 11 31

Wybierz rodzaj studiów:

Administracja

Bezpieczeństwo narodowe

Budownictwo

Dietetyka

Finanse i rachunkowość

Fizjoterapia

Informatyka

Kosmetologia

Logistyka

Marketing cyfrowy

Pielęgniarstwo

Studia podyplomowe

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Zdrowie publiczne